ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ

Η Android συσκευή σας μπορεί να μετατραπεί σε συσκευή GPS με την εγκατάσταση της εφαρμογής GPS Tracker την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Google Play.

Πως ξεκινάω να χρησιμοποιώ την συσκευή μου ως GPS?

 • Κατεβάστε την εφαρμογή GPS Tracker από Google Play/Android devices/Android
 • Εγκαταστήστε και ξεκινήστε την εφαρμογή
 • Δημιουργείστε έναν λογαριασμό στο panel.fleeto.gr
 • Προσθέστε την συσκευή σας στον λογαριασμό που δημιουργήσατε στο panel.fleeto.gr
 • Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευή σας και τον αριθμό IMEI
 • Βεβαιωθείτε ότι το GPS και η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ενεργοποιημένη για την συσκευή σας
 • Στην εφαρμογή GPS Tracker πατήστε στην επιλογή "Settings" και επιλέξτε "Custom Server URL" και καταχωρίστε στο πεδίο Server το URL: http://gsh4.net/id31
 • Πατήστε το "Start tracking" στην εφαρμογή GPS Tracker
 • Περιμένετε έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με τους δορυφόρους, αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο (βεβαιωθείτε ότι δεν είστε σε κλειστό χώρο και υπάρχει καθαρός ουρανός)
 • Μετά από λίγο χρόνο θα δείτε την θέση της συσκευής σας στον χάρτη Εάν θέλετε καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας της συσκευής σας, ενημερώστε το πεδίο tracking interval σε 60-120 seconds

Έλεγχος της εφαρμογής με χρήση εντολών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή GPS Tracker. Η συσκευή σας θα ελέγχει και θα εκτελεί τις νέες εντολές κάθε 120 δευτερόλεπτα (default interval).

 • Συνδεθείτε στο panel.fleeto.gr. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε λογαριασμό Premium;
 • Στο πάνω μέρος της της πλατφόρμας και δίπλα στην επιλογή της επιλογής του χάρτη υπάρχει το εικονίδιο της χρήσης εντολών;
 • Για παράδειγμα εάν θέλετε να σταματήσετε την παρακολούθηση πληλτρολογήσετ την εντολή "Stop Tracking";
 • Στην γραμμή εντολών "ASCII" πληκτρολογήστε "tracking_stop";
 • Επίλέξτε το όχημα και πατήστε "Send";
 • Τώρα η εντολή θα αποσταλεί και θα εκτελεστεί στην συσκευή σας μόλις την παραλάβει;
 • Ο χρόνος του ελέγχου και της εκτέλεσης της εντολής εξαρτάται από την επιλογή "Command check interval" που υπάρχει στην συσκευή σας.

Διαθέσιμες εντολές για το GPS Tracker

 • tracking_start - Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση;
 • tracking_stop - Σταματήστε την παρακολούθηση;
 • interval,10 - Επιλέξτε το χρόνο αποστολής στο server. Αυτή η επιλογή είναι στα 10 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 5 δευτερόλεπτα;
 • cmd_interval,120  - Επιλέξτε τον χρόνο ελέγχου εκτέλεσης των εντολών. Αυτή η επιλογή είναι στα 120 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 60 δευτερόλεπτα.

Η BlackBerry συσκευή σας μπορεί να μετατραπεί σε συσκευή GPS με την εγκατάσταση της εφαρμογής GPS Tracker την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το BlackBerry World

Πως ξεκινάω να χρησιμοποιώ την συσκευή μου ως GPS?

 • Κατεβάστε την εφαρμογή GPS από BlackBerry
 • Εγκαταστήστε και ξεκινήστε την εφαρμογή
 • Δημιουργείστε έναν λογαριασμό στο panel.fleeto.gr
 • Προσθέστε την συσκευή σας στον λογαριασμό που δημιουργήσατε στο panel.fleeto.gr
 • Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευή σας και τον αριθμό IMEI
 • Βεβαιωθείτε ότι το GPS και η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ενεργοποιημένη για την συσκευή σας
 • Στην εφαρμογή GPS Tracker πατήστε στην επιλογή "Settings" και επιλέξτε "Custom Server URL" και καταχωρίστε στο πεδίο Server το URL: http://gsh4.net/id31
 • Πατήστε το "Start tracking" στην εφαρμογή GPS Tracker
 • Περιμένετε έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με τους δορυφόρους, αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο (βεβαιωθείτε ότι δεν είστε σε κλειστό χώρο και υπάρχει καθαρός ουρανός)
 • Μετά από λίγο χρόνο θα δείτε την θέση της συσκευής σας στον χάρτη Εάν θέλετε καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας της συσκευής σας, ενημερώστε το πεδίο tracking interval σε 60-120 seconds

Έλεγχος της εφαρμογής με χρήση εντολών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή GPS Tracker. Η συσκευή σας θα ελέγχει και θα εκτελεί τις νέες εντολές κάθε 120 δευτερόλεπτα (default interval).

 • Συνδεθείτε στο panel.fleeto.gr. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε λογαριασμό Premium;
 • Στο πάνω μέρος της της πλατφόρμας και δίπλα στην επιλογή της επιλογής του χάρτη υπάρχει το εικονίδιο της χρήσης εντολών;
 • Για παράδειγμα εάν θέλετε να σταματήσετε την παρακολούθηση πληλτρολογήσετ την εντολή "Stop Tracking";
 • Στην γραμμή εντολών "ASCII" πληκτρολογήστε "tracking_stop";
 • Επίλέξτε το όχημα και πατήστε "Send";
 • Τώρα η εντολή θα αποσταλεί και θα εκτελεστεί στην συσκευή σας μόλις την παραλάβει;
 • Ο χρόνος του ελέγχου και της εκτέλεσης της εντολής εξαρτάται από την επιλογή "Command check interval" που υπάρχει στην συσκευή σας.

Διαθέσιμες εντολές για το GPS Tracker

 • tracking_start - Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση;
 • tracking_stop - Σταματήστε την παρακολούθηση;
 • interval,10 - Επιλέξτε το χρόνο αποστολής στο server. Αυτή η επιλογή είναι στα 10 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 5 δευτερόλεπτα;
 • cmd_interval,120  - Επιλέξτε τον χρόνο ελέγχου εκτέλεσης των εντολών. Αυτή η επιλογή είναι στα 120 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 60 δευτερόλεπτα.

Η iOS συσκευή σας μπορεί να μετατραπεί σε συσκευή GPS με την εγκατάσταση της εφαρμογής GPS Tracker την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Apple App Store;

Πως ξεκινάω να χρησιμοποιώ την συσκευή μου ως GPS?

 • Κατεβάστε την εφαρμογή GPS από Apple App Store/iOS devices/iOS
 • Εγκαταστήστε και ξεκινήστε την εφαρμογή
 • Δημιουργείστε έναν λογαριασμό στο panel.fleeto.gr
 • Προσθέστε την συσκευή σας στον λογαριασμό που δημιουργήσατε στο panel.fleeto.gr
 • Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευή σας και τον αριθμό IMEI
 • Βεβαιωθείτε ότι το GPS και η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ενεργοποιημένη για την συσκευή σας
 • Στην εφαρμογή GPS Tracker πατήστε στην επιλογή "Settings" και επιλέξτε "Custom Server URL" και καταχωρίστε στο πεδίο Server το URL: http://gsh4.net/id31
 • Πατήστε το "Start tracking" στην εφαρμογή GPS Tracker
 • Περιμένετε έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με τους δορυφόρους, αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο (βεβαιωθείτε ότι δεν είστε σε κλειστό χώρο και υπάρχει καθαρός ουρανός)
 • Μετά από λίγο χρόνο θα δείτε την θέση της συσκευής σας στον χάρτη Εάν θέλετε καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας της συσκευής σας, ενημερώστε το πεδίο tracking interval σε 60-120 seconds

Έλεγχος της εφαρμογής με χρήση εντολών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή GPS Tracker. Η συσκευή σας θα ελέγχει και θα εκτελεί τις νέες εντολές κάθε 120 δευτερόλεπτα (default interval).

 • Συνδεθείτε στο panel.fleeto.gr. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε λογαριασμό Premium;
 • Στο πάνω μέρος της της πλατφόρμας και δίπλα στην επιλογή της επιλογής του χάρτη υπάρχει το εικονίδιο της χρήσης εντολών;
 • Για παράδειγμα εάν θέλετε να σταματήσετε την παρακολούθηση πληλτρολογήσετ την εντολή "Stop Tracking";
 • Στην γραμμή εντολών "ASCII" πληκτρολογήστε "tracking_stop";
 • Επίλέξτε το όχημα και πατήστε "Send";
 • Τώρα η εντολή θα αποσταλεί και θα εκτελεστεί στην συσκευή σας μόλις την παραλάβει;
 • Ο χρόνος του ελέγχου και της εκτέλεσης της εντολής εξαρτάται από την επιλογή "Command check interval" που υπάρχει στην συσκευή σας.

Διαθέσιμες εντολές για το GPS Tracker

 • tracking_start - Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση;
 • tracking_stop - Σταματήστε την παρακολούθηση;
 • interval,10 - Επιλέξτε το χρόνο αποστολής στο server. Αυτή η επιλογή είναι στα 10 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 5 δευτερόλεπτα;
 • cmd_interval,120  - Επιλέξτε τον χρόνο ελέγχου εκτέλεσης των εντολών. Αυτή η επιλογή είναι στα 120 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 60 δευτερόλεπτα.

Η Windows συσκευή σας μπορεί να μετατραπεί σε συσκευή GPS με την εγκατάσταση της εφαρμογής GPS Tracker την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Windows Phone Store

Πως ξεκινάω να χρησιμοποιώ την συσκευή μου ως GPS?

 • Κατεβάστε την εφαρμογή GPS από Windows Phone Store/Windows Phone devices/Windows Phone
 • Εγκαταστήστε και ξεκινήστε την εφαρμογή
 • Δημιουργείστε έναν λογαριασμό στο panel.fleeto.gr
 • Προσθέστε την συσκευή σας στον λογαριασμό που δημιουργήσατε στο panel.fleeto.gr
 • Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευή σας και τον αριθμό IMEI
 • Βεβαιωθείτε ότι το GPS και η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ενεργοποιημένη για την συσκευή σας
 • Στην εφαρμογή GPS Tracker πατήστε στην επιλογή "Settings" και επιλέξτε "Custom Server URL" και καταχωρίστε στο πεδίο Server το URL: http://gsh4.net/id31
 • Πατήστε το "Start tracking" στην εφαρμογή GPS Tracker
 • Περιμένετε έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με τους δορυφόρους, αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο (βεβαιωθείτε ότι δεν είστε σε κλειστό χώρο και υπάρχει καθαρός ουρανός)
 • Μετά από λίγο χρόνο θα δείτε την θέση της συσκευής σας στον χάρτη Εάν θέλετε καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας της συσκευής σας, ενημερώστε το πεδίο tracking interval σε 60-120 seconds

Έλεγχος της εφαρμογής με χρήση εντολών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή GPS Tracker. Η συσκευή σας θα ελέγχει και θα εκτελεί τις νέες εντολές κάθε 120 δευτερόλεπτα (default interval).

 • Συνδεθείτε στο panel.fleeto.gr. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε λογαριασμό Premium;
 • Στο πάνω μέρος της της πλατφόρμας και δίπλα στην επιλογή της επιλογής του χάρτη υπάρχει το εικονίδιο της χρήσης εντολών;
 • Για παράδειγμα εάν θέλετε να σταματήσετε την παρακολούθηση πληλτρολογήσετ την εντολή "Stop Tracking";
 • Στην γραμμή εντολών "ASCII" πληκτρολογήστε "tracking_stop";
 • Επίλέξτε το όχημα και πατήστε "Send";
 • Τώρα η εντολή θα αποσταλεί και θα εκτελεστεί στην συσκευή σας μόλις την παραλάβει;
 • Ο χρόνος του ελέγχου και της εκτέλεσης της εντολής εξαρτάται από την επιλογή "Command check interval" που υπάρχει στην συσκευή σας.

Διαθέσιμες εντολές για το GPS Tracker

 • tracking_start - Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση;
 • tracking_stop - Σταματήστε την παρακολούθηση;
 • interval,10 - Επιλέξτε το χρόνο αποστολής στο server. Αυτή η επιλογή είναι στα 10 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 5 δευτερόλεπτα;
 • cmd_interval,120  - Επιλέξτε τον χρόνο ελέγχου εκτέλεσης των εντολών. Αυτή η επιλογή είναι στα 120 δευτερόλεπτα. Η μικρότερη επιλογή είναι τα 60 δευτερόλεπτα.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για τα κινητά (smartphones). Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να έχετε προσωπικό λογαριασμό.

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να είναι χρήσιμη για

 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο;
 • Εγγραφή και επανάληψη των διαδρομών;
 • Εύρεση χαμένων συσκευών;
 • Ασφάλεια ανθρώπων;
 • Παρακολούθηση παιδιών;
 • Παρακολούθηση προσωπικού & εξοικονόμηση πόρων.

Με την εφαρμογή Fleeto Gps tracker μπορείτε να μετατρέψετε την τηλεφωνική σας συσκευή τύπου Android, iOS, Windows & Blackberry σε συσκευή εντοπισμού χρησιμοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας fleeto.

Η χρήση της εφαρμογής είναι για:

 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο;
 • Εγγραφή και επανάληψη των διαδρομών;
 • Εύρεση χαμένων συσκευών;
 • Ασφάλεια ανθρώπων;
 • Παρακολούθηση παιδιών;
 • Παρακολούθηση προσωπικού & εξοικονόμηση πόρων.

Οδηγίες χρήσης - Πως θα συνδέσετε την συσκευή σας στο fleeto Gps tracker

Με το Fleeto MOBILEtracker μπορείτε να μετατρέψετε την συσκευή Android, iOS, Windows και Blackberry που διαθέτετε σε συσκευή τηλεματικής με χρήση όλων των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας Fleeto. Για την χρήση της πλατφόρμας θα πρέπει να έχετε αγοράσει την αντίστοιχη υπηρεσία. Μόλις ανοίξετε την εφαρμογή δεν υπάρχουν επιλογές αφού όλες είναι κρυμένες.

Κάντε τρία κλικ στο πάνω αριστυερό μέρος της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της εφαρμογής.

Αυτή η εφαρμογή είναι χρήσιμη για

 • Παρακολουθείτε την συσκευή σας σε πραγματικό χρόνο;
 • Καταγράφετε και αναπαράγετε τις διαδρομές σας;
 • Για την αναζήτηση χαμένων συσκευών;
 • Προσωπική ασφάλεια;
 • Για την παρακολούθηση των διαδρομών των παιδιών σας;
 • Για την εξοικονόμηση χρημάτων με έλεγχο των διαδρομών και των στάσεων.