ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ

Ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο έχει πολλά χαρακτηριστικά που σας επιτρέπεουν να δείτε τα διαθέσιμα οχήματα στην τρέχουσα θέση, τον χρόνο της τελευταίας θέσης, την ταχύτητα, τις συνετατγμένες, την διεύθυνση, την αλλαγή του τύπου του χάρτη, την αλλαγή της γλώσας.

Με την λειτουργία geofencing ο χρήστης είναι σε θέση να ορίσει μία εικονική περίμετρο σε μία γεωγραφική περιοχή που έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθεί.

Ο κύριος λόγος που υπάρχει η δυνατότητα του geofencing είναι για να υπάρχει έλεγχος στα οχήματα που παραμένουν στην περιοχή ενδιαφέροντος ή απομακρύνονται από αυτήν. Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει ενημέρωση του χρήστη.

Τα POI (Points of Interest) σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να σας είναι χρήσιμα. Μπορείτε επίσης να ονομάσετε σημεία να προσθέσετε μικρές περιγραφές, να βάλετε εικόνες ή video.

Μέσα από τις ρυθμίσεις χρηστών μπορέιτε να αλλάξετε τις επιλογές του λογαριασμού όπως, χρώματα, γλώσσα, μονάδες μέτρησης, ζώνες ώρας και προσωπικές πληροφορίες.

Το ιστορικό σας δείχνει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στον Server και είναι ενεργοποίημένα στις συσκευές για συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. Το λογισμικό καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που λαμβάνει από την συσκευή GPS όπως η ταχύτητα ο χρόνος, η θέση, οτα γεγονότα οι στάσεις κ.ά.


Το ιστορικό μπορείτε να το αποτυπώσετε και πάνω στον χάρτη αλλά και σε μορφή αρχείων html/xls.

Με την επιλογή του ιστορικού υπάρχει η δυνατότητα αποτύπωσης των διαδρομών σε προκαθορισμένους χρόνους. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία των οχημάτων σας με την επιλογή ακολουθήστε.

Ταυτόχρονα μπορείτε να προσδιορίσετε την πραγματική θέση του οχήματος στον χώρο με την επιλογή Street View.

Την αποτύπωση του ιστορικού έχετε την δυνατότητα να την εξάγετε σε διάφορες προκαθορισμένες μορφές (kml, gpx,gsr, csv) έτσι ώστε να μπορείτε να τις μεταφορτώσετε σε χάρτες τύπου Google Earth ή να τις ορίσετε ως προκαθορισμένες διαδρομές για κάποια από τα οχήματα σας.

Ζητήστε αναλυτικές αναφορές για τα ταξίδια σας, την κατάσταση της κατανάλωσης καυσίμου (αν υπάρχει αισθητήρας), την δραστηριότητα της οδήγησης, την είσοδο ή έξοδο σε απαγορευμένες ζώνες, τα όρια υπέρβασης ταχύτητας κα.

Οι αναφορές σας επιτρέπουν να αναλύσετε δεδομένα που προέρχονται και από ένα σύνολο οχημάτων ή ένα μόνο όχημα. Επιπλέον, οι αναφορές μπορούν να αποσταλούν στο email σας σε html/xls μορφή ή να γίνουν εξαγωγή σε pdf.

Χρησιμοποιήστε αισθητήρες συμβατούς με την GPS συσκευή σας. Οι αισθητήρες σας επιτρέπουν να επιβλέπετε και να καταγράφετε διαφορετικά συμβάντα όπως η στάθμη των καυσίμων, η θερμοκρασία, η ισχύς μπαταρίας, το iButton, τα RFID και πολλά άλλα.

Στην κατηγορία αυτή μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη για ζύγιση απορριμμάτων σε οχήματα αποκομιδής σε πραγματικό χρόνο.


Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε διευθύνσεις χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του σημείου ενδιαφέροντος. Επίσης σας δίνουμε εργαλεία για να μπορείτε να μετράτε αποστάσεις πάνω στον χάρτη.

Η επιλογή του απομακρυσμένου ελέγχου του οχήματος με την χρήση εντολών είναι αποτελεσματική για την έγκαιρη διαχείριση των οχημάτων σας από απόσταση. Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε για παράδειγμα τον κινητήρα ενός οχήματος.


Με τις διαδρομές μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά μονοπάτια και υπενθυμίσεις για το εάν ένα όχημα αποκλίνει από ότι έχετε ορίσει.

Αυτό το χαρακτηριστικό σας βοηθάει να γνωρίζετε την απόκλιση στην προδιαγεγραμμένη πορεία του οχήματος.

Οι διαδρομές σας επιτρέπουν να ορίσετε προκαθορισμένους δρόμους κίνησης των οχημάτων έτσι ώστε εάν αποκλίνουν από αυτούς να μπορείτε να ενημερωθείτε άμεσα με εγγραφή στην καρτέλα των γεγονότων, με αποστολή e-mail, με την λειτουργία των συμβάντων, ή με την δημιουργία και αποστολή κάποιας προγραμματισμένης ή μη αναφοράς.


H δημιουργία ζωνών σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την είσοδο ή την έξοδο συσκευών σε αυτές και να ενημερώνεστε άμεσα με εγγραφή στην καρτέλα των γεγονότων, με αποστολή e-mail, με την λειτουργία των συμβάντων, ή με την δημιουργία και αποστολή κάποιας προγραμματισμένης ή μη αναφοράς.

Η δημιουργία των templates θα σας βοηθήσει να προετοιμάσετε προκαθορισμένα μηνύματα τα οποία θα περιγράφουν με ακρίβεια όλες τις πληροφορίες του συμβάντος

Τα γεγονότα είναι ένα από τα ποιο σημαντικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το Fleeto. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε δραστηριότητες με σημαντικά για εσάς δεδομένα. Μπορείτε μα λάβετε ενημερώσεις με email ή SMS σύμφωνα με τον τύπο του γεγονότος.

Παράδειγμα εάν το όχημα μπεί σε απογορευμενη ζώνη ή υπερβεί όριο ταχύτητας που ορίσατε.

Η προσθήκη ενός συμβάντος μπορεί να γίνει από τη γραμμή εργαλείων και το κουμπί ρυθμίσεις. Η συμπλήρωση της καρτέλας του χρόνου (ώρα) του συμβάντος, των συσκευών που ενεργοποιούν το συμβάν, αλλά και του τρόπου κοινοποίησης αυτού είναι απαραίτητες πληροφορίες.

Για τις συσκευές τύπου Android που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή GPS Tracker υπάρχει η δυνατότητα της αποστολής φωτογραφιών και μηνυμάτων.