Πληροτητα καδων

Η εφαρμογή ενημερώνει για την παρακολούθηση του επιπέδου πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές μας παρέχει έγκαιρες ειδοποιήσεις όταν αυτοί είναι γεμάτοι, εξασφαλίζοντας ότι καμία επίσκεψη των οχημάτων δεν θα γίνει άσκοπα, βοηθώντας σημαντικά στην αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων του Οργανισμού μας και δημιουργώντας ταυτόχρονα έξυπνα χρονοδιαγράμματα για την αποκομιδή τους.
Συμβάλλει καθοριστικά στη δυνατότητα λήψης σημαντικών αποφάσεων σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία όπως και στην εξοικονόμηση πόρων για τον Οργανισμό. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο σύστημα αφορούν την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για:
  • Παρακολούθηση του επιπέδου πληρότητας
  • Χρόνος τελευταίας αποκομιδής
  • Εσωτερική θερμοκρασία κάδου – alert σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Παρακολούθηση θέσης κάδου – alert σε περίπτωση μετατόπισης
  • Αναφορές βελτίωσης διαδικασίας αποκομιδής
Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνετε:
  • Την εισαγωγή του Αρχείου Παραδόσεών σας στο σύστημα
  • Αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας Κατανομής των
  • Τον υπολογισμό της Βέλτιστης Σειράς Επίσκεψης
  • Την εκτύπωση των Αναφορών
  • Την εμφάνιση όλων των παραπάνω σε χαρτογραφική υποδομή