Βελτιστοποιηση δρομολογιων

Με την επιλογή της πλατφόρμας Fleeto μπορείτε να επιλέξετε το εύχρηστο δυναμικό εργαλείο βελτιστοποίησης των δρομολογίων σας καθώς επιτρέπει στο χρήστη να επέμβει χειροκίνητα στο αποτέλεσμα της αυτόματης διαδικασίας τροποποιώντας περαιτέρω την τελική μορφή των δρομολογίων και των σημείων παράδοσης. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια δρομολόγησης και να έχει αποτελέσματα για:
  • Βέλτιστη Σειρά Φόρτωσης των Προϊόντων
  • Βέλτιστη Σειρά Επίσκεψης των Σημείων Ενδιαφέροντος
Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνετε:
  • Την εισαγωγή του Αρχείου Παραδόσεών σας στο σύστημα
  • Αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας Κατανομής των
  • Τον υπολογισμό της Βέλτιστης Σειράς Επίσκεψης
  • Την εκτύπωση των Αναφορών
  • Την εμφάνιση όλων των παραπάνω σε χαρτογραφική υποδομή