ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ]

ΑΥΓ 23
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ψηφιοποίηση δρομολογίων και εφαρμογή ευφυούς ανάλυσης πλοήγησης – δρομολόγησης για όλα τα Α/Φ του Δήμου.

ΣΕΠ 23
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προμήθεια και υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού, μονάδα συστήματος ζύγισης και RFID tags για τη διαχείριση και καταγραφή δεδομένων», σε συνεργασία με τη Vodafone.

ΟΚΤ 23
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ SMS
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ψηφιοποίηση θέσης κάδων και εφαρμογή ευφυούς ανάλυσης αποκομιδών σε όλα τα Α/Φ του Δήμου. Σύστημα ενημέρωσης με SMS για κρίσιμα συμβάντα.

ΙΟΥ 22
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ψηφιοποίηση δρομολογίων και εφαρμογή ευφυούς ανάλυσης πλοήγησης – δρομολόγησης για όλα τα Α/Φ του Δήμου.

ΟΚΤ 23
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ψηφιοποίηση δρομολογίων και εφαρμογή ευφυούς ανάλυσης πλοήγησης – για τα οχήματα πολιτικής προστασίας.

ΙΑΝ 22
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ψηφιοποίηση κάδων και εφαρμογή ευφυούς ανάλυσης αποκομιδών με χρήση αισθητήρων.

ΑΥΓ 22
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Προμήθεια και υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού με έξυπνη διαχείριση αποκομιδής κάδων με χρήση γεοχωρικών δεδομένων χαρτογράφησης

ΣΕΠ 21
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Ψηφιοποίηση θέσης κάδων και εφαρμογή ευφυούς ανάλυσης αποκομιδών σε όλα τα Α/Φ του Δήμου.