Ψηφιοποιηση

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Το έργο της ψηφιοποίησης των λειτουργιών της δνσης καθαριότητας αποτελεί την έναρξη της μετάβασης στην ψηφιακή πραγματικότητα έτσι ώστε να είναι δυνατή η, προσέγγισση της βέλτιστης λύσης με εφαρμογή της Διαπληροφοριακής Διακυβέρνησης και της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης.

Η διαπληροφοριακή διακυβέρνηση είναι σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο για την δημοκρατία, την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την μείωση των δαπανών, την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. Τι είναι η Διαπληροφοριακή Διακυβέρνηση; Είναι ένα ψηφιακός κουβάς, όπου πετάς μέσα ότι δεδομένο μπορείς να έχεις και μ’ αυτόν βγάζεις ένα μείγμα αποτελέσματος ολιστικής αντίληψης.


Πόσους κάδους απορριμμάτων πρέπει να έχει ένας δήμος; Ουδείς γνωρίζει. Για να το δεις αυτό πρέπει να ξέρεις τις πυκνότητες των σπιτιών, το είδος τους και τις αποστάσεις τους. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να αδειάσει κάθε κάδος; Πόσοι κάδοι είναι γεμάτοι και πόσοι άδειοι κατά την διάρκεια της αποκομιδής; Πόσα σκουπίδια παράγονται ανά μέρα;

Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος των κάδων ανά περιοχή; Ποια είναι η αναλογία τελών πληθυσμού και ποιοι είναι οι μέσοι όροι στους δήμους;

Ψηφιοποιηση Δημοτικων οριων

Ψηφιακή αποτύποση των ορίων καθαριότητας του Δήμου

Ψηφιοποιηση διαδρομων

Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση όλων των δρομολογίων αποκομιδής

Ψηφιακη σημανση εξοπλισμου

Ψηφιακή σήμανση εξοπλισμού όπως κλαδοφάγοι, χορτοκοπτικά, φυσητήρες φύλλων κ.α

Ψηφιοποιηση Ζωνων ελεγχου

Ψηφιακή καταγραφή περιοχών εισόδου οχημάτων όπως(ΣΜΑ, ΧΥΤΑ, Αμαξοστάσια, Συνεργεία επισκευής κ.α)