Βελτιστοποιηση

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η δημιουργία βέλτιστων διαδρομών και προγραμμάτων συλλογής αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους του συστήματος συλλογής. Παράλληλα, η ελαχιστοποίηση της διανυόμενης απόστασης μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την όχληση που δημιουργείται από την κίνηση του Α/Φ

Ο στόχος της βελτιστοποίησης της δρομολόγησης των Α/Φ είναι, κυρίως, η ελαχιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού των Α/Φ με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους μεταφοράς . Η βαρύτητα του σχεδιασμού βασίζεται στις αλλαγές- βελτιστοποιήσεις στους κόμβους (κάδοι) και στα Α/Φ


Τα απορριμματοφόρα έχουν να εξυπηρετήσουν ένα σύνολο κόμβων, έχοντας συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης και τερματισμού, οπότε σε περίπτωση που το όχημα γεμίσει θα χρειαστεί να επιστρέψει από εκεί όπου ξεκίνησε χωρίς να έχει ολοκληρώσει το δρομολόγιό του. Επίσης, τα οχήματα έχουν συγκεκριμένες χωρητικότητες και μπορούν να μεταφέρουν συγκεκριμένο είδος φορτίου. Έτσι, το βασικότερο εμπόδιο που προκύπτει είναι το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων περιορισμένης χωρητικότητας. Και στις δυο περιπτώσεις μεσολαβεί ένα διάστημα νεκρού χρόνου, δηλαδή διαδρομή χωρίς εκκένωση κάδων.

Ο στόλος των Α/Φ είναι ανομοιογενής. Τα οχήματα έχουν διαφορετικές χωρητικότητες ή μπορούν να μεταφέρουν, το καθένα, συγκεκριμένα είδη αποβλήτων και όχι οποιοδήποτε είδος. Αυτό συμβαίνει διότι ο εκάστοτε δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Βελτιστοποιηση χρησης Α/Φ

Καλύετρη κατανομή οχημάτων και δρομολογίων όπως και ελαχιστοποίηση του χρόνου δρομολογίων των Α/Φ

Εξοικονομηση καυσιμων

Μείωση έως και 30% της κατανάλωσης καυσίμων με εξάλειψη των νεκρών διαδρομών

Μειωση των ρυπων & θορυβου

Μείωση του φαινομένο του Co2 με ανακατονομή των δρομολογίων διόρθωση των νεκρών διαδρομών

Βελτιωση εικονας πολης

Η συμπεριφορά των πολιτών σε σχέση με την αποκομιδή είναι δυνατή με την τήρηση ωραρίου συλλογής