Συσκευες

Η πλατφόρμα fleeto υποστηρίζει τους παρακάτω κατασκευαστές
Open Imagination

Teltonika AT1000

Protocol: TCP

Server port: 11913
Open Imagination

Teltonika AT1200

Protocol: TCP

Server port: 11913
Open Imagination

Teltonika FM1000

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1010

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1100

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1110

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1120

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1122

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1125

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1200

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1202

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM1204

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM2200

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM3200

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM3300

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM3400

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM3600

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM3620

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM4100

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM4200

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM5300

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM5500

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FM6320

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FMA110

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FMA120

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FMB900

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika FMB920

Protocol: TCP

Server port:11900
Open Imagination

Teltonika GH1202

Protocol: TCP

Server port:11901
Open Imagination

Teltonika GH3000

Protocol: TCP

Server port:11901
Open Imagination

Teltonika GH4000

Protocol: TCP

Server port:11901