Δρομολογηση οχηματων

Το Fleeto προσφέρεται σε έκδοση που ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης για δρομολόγηση του στόλου οχημάτων της.

Το λογισμικό είναι σε θέση να δρομολογήσει τα οχήματα από την στιγμή που είναι οριστική η λίστα των σημείων παράδοσης.

Η λίστα εισάγεται αυτόματα στο σύστημα και η πληροφορία οπτικοποιείται στο χάρτη ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει στο χάρτη τα σημεία παράδοσης. Κατόπιν, ο αλγόριθμος παράγει αυτόματα τις βέλτιστες διαδρομές παράδοσης με βάση τους ακόλουθους παράγοντες. Το πακέτο του Fleeto που πραγματοποιεί την δρομολόγηση των οχημάτων λαμβάνει υπόψιν του:
  • Γειτνίαση (Neighbouring) σημείων
  • Αριθμός σημείων παράδοσης ανά δρομολόγιο (Drops-Per-Route)
  • Όριο σε άθροισμα ενός αριθμητικού μεγέθους π.χ. το συνολικό βάρος του παραδοτέου φορτίου να μην υπερβαίνει τα 1000 Kg.

Tα αποτελέσματα απεικονίζονται στο χάρτη με διαφορετικό χρώμα για κάθε δρομολόγιο που έχει υπολογιστεί