Χαρτογραφηση & ανυψωση

Η εφαρμογή προσφέρει ως τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαδικασίας αποκομιδής των απορριμμάτων τη μέγιστη απόδοση και τη συντόμευση του χρόνου των δρομολογίων των απορριμματοφόρων όπως και την εξοικονόμηση πόρων για τον φορέα.

Η άμεση εισαγωγή των δεδομένων καταγραφής από την αποκομιδή των κάδων μας δίνει το αποτέλεσμα της χαρτογράφησης αυτών σε μικρό χρόνο.

Η λίστα εισάγεται αυτόματα στο σύστημα και η πληροφορία οπτικοποιείται στο χάρτη ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει στο χάρτη τα σημεία παράδοσης. Κατόπιν, ο αλγόριθμος παράγει αυτόματα τις βέλτιστες διαδρομές παράδοσης με βάση τους ακόλουθους παράγοντες. Το πακέτο του Fleeto που πραγματοποιεί την δρομολόγηση των οχημάτων λαμβάνει υπόψιν του:
  • Ζωντανή εικόνα κατά την αποκομιδή σε όλη την πόλη
  • Ένδειξη συχνότητας φορτοεκφόρτωσης κάδων για κάθε γειτονιά και κάθε τύπο κάδου
  • Αριθμό φορτοεκφόρτωσης κάδων ανά όχημα ανά περίοδο ανά δρομολόγιο
  • Αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση και καταγραφή των κάδων του Οργανισμού με οπτικοποίηση της θέσης των κάδων στο επίπεδο του χάρτη
  • Ένδειξη πυκνότητας δόμησης και πυκνότητας δικτύου των κάδων
  • Προβολή διαδρομών εντός του απορριμματοφόρου για τη διευκόλυνση αλλά και βέλτιστη χρήση του οχήματος από νέους και υφιστάμενους οδηγούς

Η εφαρμογή συμβάλλει καθοριστικά στον προγραμματισμό ενίσχυσης περιοχών με νέους κάδους με βάση τα στοιχεία αποκομιδών