Διασυνδεση (API)

Το Fleeto προσφέρει ένα πλήρες API (Application Programming Interface), γνωστό και ως Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών, για την διεπαφή των προγραμματιστικών διαδικασιών με μια αναλυτική βιβλιοθήκη κλήσεων προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται προς αυτό αιτήσεις/κλήσεις από άλλα συστήματα-εφαρμογές.

Το HTTP API επιτρέπει τη λήψη και τη διανομή δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εφαρμογών τρίτων.

Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να σχετίζεται με τα αντικείμενα πλατφόρμας του Fleeto όπως χρήστες, οχήματα, συμβάντα, αναφορές, διαδρομές, ζώνες, POI (σημεία ενδιαφέροντος) και άλλα.
Μπορείτε να κατεβάσετε την βιβλιοθήκη του HTTP API πατώντας εδώ.